Oval halfCircle half
Projecten

Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be-)handelingskader voor organisaties, professionals en patiënten.

Samen met professionals uit het forensische zorgveld heeft het EFP tot nu toe zes zorgprogramma’s ontwikkeld. Het Basis Zorgprogramma geeft een overzicht van (de variaties in) het gemeenschappelijke zorgaanbod voor alle forensisch psychiatrische patiënten, ongeacht hun specifieke stoornissen en delicten. Daarnaast zijn er vijf specifieke zorgprogramma’s ontwikkeld die een overzicht geven van het optimale zorgaanbod voor bepaalde patiëntpopulaties.

De zorgprogramma’s geven een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten. Door nieuwe ontwikkelingen in het forensische veld blijven de zorgprogramma´s ‘werk in uitvoering’. Om de kwaliteit te borgen worden de zorgprogramma's regelmatig geactualiseerd.

Download hiernaast de meest recente versies van de zorgprogramma's in PDF.

 

Update

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland en is met ingang van 1 oktober 2022 in werking getreden. In dit kader is geregeld dat alle zorgprofessionals moeten werken volgens de zorgstandaarden die gelden voor hun beroepsgroep. Hierin is opgenomen onder Pijler 2, vakmanschap: De sector ontwikkelt een Generieke Module Forensische Zorg met de status van een zorgstandaard (zie kwaliteitsaspect 5). Het EFP heeft in 2020 een aantal GGZ standaarden gescreend op relevante informatie voor de forensische zorg. Deze informatie bleek - met uitzondering van de zorgstandaard parafilie en hyperseksuele stoornissen - niet tot nauwelijks aanwezig. Naar aanleiding hiervan heeft het EFP samen met het NIP het initiatief genomen om in samenwerking met Akwa GGZ de EFP zorgprogramma’s om te schrijven naar modules (van toepassing op een bredere doelgroep) en zorgstandaarden (van toepassing op een specifieke stoornis) te samen worden deze kwaliteitsstandaarden genoemd. Op dit moment worden de zorgprogramma's geactualiseerd en in lijn gebracht met de stijl en infrastructuur van Akwa GGZ te beginnen met de Generiek Module Klinisch Forensische Zorg. Lees hier verder