Oval halfCircle half
Projecten

Zorgprogramma's

Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be-)handelingskader voor organisaties, professionals en patiënten.

Samen met professionals uit het forensische zorgveld heeft het EFP tot nu toe zes zorgprogramma’s ontwikkeld. Het Basis Zorgprogramma geeft een overzicht van (de variaties in) het gemeenschappelijke zorgaanbod voor alle forensisch psychiatrische patiënten, ongeacht hun specifieke stoornissen en delicten. Daarnaast zijn er vijf specifieke zorgprogramma’s ontwikkeld die een overzicht geven van het optimale zorgaanbod voor bepaalde patiëntpopulaties.

De zorgprogramma’s geven een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten. Door nieuwe ontwikkelingen in het forensische veld blijven de zorgprogramma´s ‘werk in uitvoering’. Om de kwaliteit te borgen worden de zorgprogramma´s regelmatig geactualiseerd.

Download hiernaast de meest recente versies van de zorgprogramma's in PDF.

 

Update

Op dit moment worden de zorgprogramma's geactualiseerd en in lijn gebracht met de AKWA richtlijnen van GGZ.  Lees hier verder