Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie

De Commissie 'Ethiek in de Forensische Psychiatrie' bestaat sinds 2008. Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen in het forensische veld. De commissie bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap. Door middel van o.a. de methode van het Moreel Beraad worden ethische dilemma’s op de werkvloer duidelijk en besproken.

Doelstelling

Doel van de commissie is mensen uit het veld behulpzaam te zijn in ethische kwesties door onder andere expertmeetings te houden, Moreel Beraad te organiseren, werkbezoeken af te leggen, door adviezen en publicaties uit te brengen. Hiermee wil de commissie een platform zijn waar ethische vragen in de forensische zorg besproken kunnen worden.

Betrokkenen/ rol EFP

Het EFP faciliteert de vergaderingen van de commissie, en coördineert de activiteiten die de commissie ontplooit. Secretaris: Renske de Zwart.

Aanvullende informatie

Er is hier een hand-out beschikbaar over het werk van de commissie en over de methode van Moreel Beraad

 

Leden van de commissie:

prof. dr. Guy Widdershoven (hoogleraar medische filosofie en ethiek VUMC), voorzitter.
dhr. Peter Hettema (behandelaar De Pompestichting)
prof. dr. Frans Koenraadt (hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie UU)
mr. Charlotte Karman (jurist GGZ Nederland)
drs. Swanny Kremer (onderzoeker / filosoof/ ethicus FPC Dr. S. van Mesdag. Promovenda VUmc en RuG)
mw. Petra de Leede, MA (algemeen manager OFZ klinisch, Poortugaal & Den Dolder)
drs. Carolien Sijbrandij (psychiater Trajectum)
dr. Jaap van Vliet (zelfstandig beleidsadviseur en onderzoeker)
dr. Yolande Voskes (assistant professor VUMC)