Oval halfCircle half
Projecten

Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie

De Commissie 'Ethiek in de Forensische Psychiatrie' bestaat sinds 2008. Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen in het forensische veld en bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap. Door middel van o.a. de methode van het Moreel Beraad worden ethische dilemma’s op de werkvloer duidelijk en besproken. 

Doelstelling

Doel van de commissie is mensen uit het veld behulpzaam te zijn in ethische kwesties door onder andere expertmeetings te houden, Moreel Beraad te organiseren, werkbezoeken af te leggen, door adviezen en publicaties uit te brengen. Hiermee wil de commissie een platform zijn waar ethische vragen in de forensische zorg besproken kunnen worden. 

Moreel Beraad

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. Tijdens een Moreel Beraad wordt, aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.

FPC Dr. S. van Mesdag wil alle opgedane ervaringen in Moreel Beraad graag delen met andere organisaties. Hiervoor zijn video’s gemaakt als promotie- en trainingsmateriaal. Onderwerpen die tijdens deze video's naar voren komen zijn: Wat is Moreel Beraad? En welk stappenplan gebruik je tijdens Moreel Beraad? Als laatste zie je een casus met een dilemma waar je zelf mee aan de slag kunt. Klik hier om de filmpjes te bekijken.

Wil je een Moreel Beraad aanvragen door een van de leden van de ethische commissie, of door andere gespreksleiders, dan kan dat door een mail te sturen aan Imke Schreurs (Amsterdam UMC) via moreelberaad@vumc.nl 

Leden van de commissie:

drs. Swanny Kremer (onderzoeker / filosoof / ethicus FPC Dr. S. van Mesdag. Promovenda VUmc en RuG) Voorzitter
drs. Timon den Boer (psychiater Pieter Baan Centrum, lid AVT)
mr. Asmaa Ghonedale (jurist Pieter Baan Centrum, rechter-plaatsvervanger)
mw. Tamara Lukassen (Sociotherpeut, Senior van dienst, De Rooyse Wissel)
dr. Jaap van Vliet (zelfstandig beleidsadviseur en onderzoeker)

Rol EFP

Het EFP faciliteert de vergaderingen van de commissie, en coördineert de activiteiten die de commissie ontplooit. 

Aanvullende informatie

Een aantal van deze leden, en oud-leden, stellen zichzelf en het werk van de commissie voor in het jubileumtijdschrift uit 2018, dat je op deze pagina kunt downloaden.