De Lerende Praktijk

Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement

Duurzame veiligheid in de samenleving is een eerste doelstelling van forensische zorg. Het verminderen van (de kans op) recidive door behandeling is een bij wet geregelde taak van forensisch psychiatrische centra en klinieken. Om antwoord te krijgen op de vraag waarom juist die persoon (in die context, met dat delict, op dat moment) is gerecidiveerd, is dieper inzicht nodig in het recidief en de geboden behandeling: leren van dat wat fout is gegaan.

De Stuurgroep LDR-tbs heeft samen met het EFP het project ‘Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement’ vormgegeven als opschaling van de LDR-tbs, afgekort: De Lerende Praktijk.

Binnen het project De Lerende Praktijk is naast de Landelijke Databank Risicotaxatie tbs (LDR-tbs) de Forensic Outcome Monitor (FOM) ontwikkeld. De FOM had ten doel om in combinatie met de LDR-tbs een sluitende feedback-loop te maken met recidive als uitkomstmaat (in relatie tot de uitgevoerde risicotaxatie). Ten aanzien van het FOM is besloten de ontwikkeling stop te zetten. Echter is in dit kader wel specifiek onderzoek gedaan naar de manier waarop recidive wordt geformuleerd en hoe daarnaar onderzoek kan worden gedaan. Dit heeft geleid tot een onderzoekshandleiding die met betrekking tot onderzoek naar gegevens uit de LDR-tbs wordt gehanteerd.

Doelstelling

Het doel van De Lerende Praktijk is om een sluitende feedbackloop van prognose en resultaatmeting te maken. Door informatie over de behandeling van de individuele patiënten te relateren aan resultaatmetingen kan een inhoudelijke terugkoppeling gemaakt worden om lerend effect te creëren. 

Partners/ Rol EFP

In dit project werkt het EFP samen met alle fpc’s en fpk's. De stuurgroep LDR-tbs bestaat uit de volgende leden: mevrouw H. van Bussel (De Rooyse Wissel), mevrouw M. Storms (Trajectum), de heer P.R.M. Ter Horst (De Woenselse Poort), mevrouw E. de Spa (Van der Hoeven Kliniek) en de heer L. van Rooy (EFP).

Het EFP heeft bij dit project de leiding in handen, waaronder de coördinatie over de uitvoering van interne en externe ICT-activiteiten. 
Projectleider: Mirjam van Wingerden
Projectcoördinator: Daniëlle Assen

Aanvullende informatie

In het jaarplan 2018 kunt u meer lezen over dit project.