Oval halfCircle half
Projecten

De Lerende Praktijk

Naar een Lerende Praktijk van Behandeling en Risicomanagement

In het project De Lerende Praktijk wordt via (wetenschappelijk) onderzoek landelijk aan kwaliteitsverbetering gewerkt om zo duurzame veiligheid en verantwoorde resocialisatie van forensische patiënten naar de samenleving te kunnen garanderen. Het verminderen van (de kans op) recidive door behandeling is een bij wet geregelde taak van forensisch psychiatrische centra en klinieken.

In 2012 is het project De Lerende Praktijk (DLP) voortgevloeid uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie tbs (Commissie Visser, 2006), en vragen uit het veld om de verplicht gestelde  risicotaxaties samen te brengen om zo te kunnen leren en inzicht krijgen in de risicotaxatie en –management praktijk. Het oorspronkelijke doel van DLP was om middels databanken een sluitende feedbackloop te maken tussen prognose (de uitgevoerde risicotaxatie) en resultaatmeting (recidive als uitkomstmaat). Hiermee zou een inhoudelijke terugkoppeling op de behandeling gemaakt kunnen worden om zo een lerend effect te creëren met betrekking tot de behandeling van patiënten. Door onder andere het in werking treden van de privacywetgeving bleek dit niet haalbaar te zijn en is het besluit genomen om de databanken op te heffen.

Stoppen met de databanken betekent niet dat de deelnemende klinieken willen stoppen met gezamenlijk onderzoek doen gericht op het lerende effect van de behandelingen. Gezien de specifieke dynamiek binnen de klinieken en de lange behandelduur is het noodzakelijk dat het gezamenlijk onderzoek zicht richt op de FPC/K’s. Besloten is om een andere koers met DLP te gaan varen en te komen tot een nieuwe gezamenlijke werkwijze, waarbij meer verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende projecten en initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering (denk aan Kwaliteitsnetwerk, KFZ, Zorgprogramma’s) en daarnaast actief innovatie aan te jagen.

Doelstelling

Het overkoepelende doel is om als FPC/K’s gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en innovatie van forensische zorg waarbij sectorbrede knelpunten en uitdagingen gezamenlijk worden aangepakt.
Subdoelen zijn:

 • het versnellen van innovatie en het versterken van kwaliteit,
 • het integreren van onderzoek met praktijk,
 • het gezamenlijk vaststellen en prioriteren van onderzoeksthema’s,
 • het bevorderen van samenwerking,
 • het ondersteunen van de inhoudelijke diversiteit van de klinieken,
 • het bevorderen van openheid, transparantie en het van elkaar leren.

Partners/ Rol EFP

In dit project werkt het EFP samen met alle fpc’s en fpk's. De stuurgroep LDR-tbs bestaat uit de volgende leden:

 • mevrouw M. Keijser (De Forensische Zorgspecialisten),
 • mevrouw M. Delforterie (Trajectum), 
 • mevrouw M. Hasperhoven (De Woenselse Poort),   
 • mevrouw J. Stam (De Oostvaarderskliniek),
 • meneer W. in 't Hout (De Pompestichting).

Het EFP voert het projectmanagement uit.