Doorontwikkeling forensische prestatie-indicatoren

De Divisie Forensische Zorg/JJI van de Dienst Justitiële Inrichtingen hecht grote waarde aan het betrekken van kwaliteitsparameters bij de zorginkoop van forensische zorg. Om die reden heeft zij het EFP de opdracht gegeven tot het doorontwikkelen van de set forensische prestatie-indicatoren. Alle zorginstellingen bij die ForZo/JJI zorg inkopen leveren jaarlijks hun scores aan op de indicatoren. Deze zijn samengesteld door een voorbereidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het gehele forensische zorgveld. 

Doelstelling

Het doorontwikkelen van de bestaande set prestatie-indicatoren is een meerjarentraject. Ieder jaar verschijnt een nieuwe gids waarin de prestatie-indicatoren beschreven staan waarover zorgaanbieders hun scores aanleveren via een dataportaal. De uitgangspunten bij het doorontwikkelen van de gids zijn:

  •  Zo veel als mogelijk van procesindicator naar uitkomstindicator gaan.
  • De indicator moet betrekking hebben op de kwaliteit van zorg die een aanbieder levert.
  • De indicator moet zo veel als mogelijk vanuit bestaande registraties op te leveren zijn.
  • Bij voorkeur is er een beperkte set aan indicatoren.

Partners/ Rol EFP

Het EFP verzorgt de projectcoördinatie en faciliteert het werk van de deelnemende partijen. Daarnaast stelt het EFP de conceptgids op in samenwerking met ForZo/JJI.
Projectleider: Denise van Eeden.
Projectcoördinator: Mirjam van Wingerden.

Aanvullende informatie

Over de forensische prestatie-indicatoren en de uitgebrachte gidsen is meer te lezen op: www.forensischezorg.nl. Ook in het EFP jaarplan 2018 kunt u meer lezen over dit project.


De PI-voorbereidingsgroep bestaat uit:

Hendrik Jan van der Lugt (directeur Oostvaarderskliniek). Voorzitter
Joyce Neelen (DBC Onderhoud)
Marline Delfgaauw  en Kristien Fransen (ForZo/JJI, DJI)
Tonny van Hensbergen (Federatie Opvang)
Harry Beintema, Renee Greve en Jonathan Douma (GGZ Nederland)
Fred Stekelenburg (Landelijk Platform GGZ)
Stefan Bogaerts (Nederlands Instituut van Psychologen)
                                     (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
Wendy Voets, Anneke van Bekkum en Sylvia Middendorp (Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC)
Richard Linderman (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
Deskundige kwaliteitsindicatoren: Joost Kaper en (FPC van Mesdag)
Tinie Hendriks, Dirk Dijkslag  (Ambulante forensische veld)