Oval halfCircle half
Projecten

Doorontwikkeling forensische prestatie-indicatoren

De Divisie Forensische Zorg/JJI van de Dienst Justitiële Inrichtingen hecht grote waarde aan het betrekken van kwaliteitsparameters bij de zorginkoop van forensische zorg. Om die reden heeft zij het EFP de opdracht gegeven tot het doorontwikkelen van de set forensische prestatie-indicatoren. Alle zorginstellingen bij die ForZo/JJI zorg inkopen leveren jaarlijks hun scores aan op de indicatoren. Deze zijn samengesteld door een voorbereidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het gehele forensische zorgveld. 

Doelstelling

Het doorontwikkelen van de bestaande set prestatie-indicatoren is een meerjarentraject. Ieder jaar verschijnt een nieuwe gids waarin de prestatie-indicatoren beschreven staan waarover zorgaanbieders hun scores aanleveren via een dataportaal. De uitgangspunten bij het doorontwikkelen van de gids zijn:

  •  Zo veel als mogelijk van procesindicator naar uitkomstindicator gaan.
  • De indicator moet betrekking hebben op de kwaliteit van zorg die een aanbieder levert.
  • De indicator moet zo veel als mogelijk vanuit bestaande registraties op te leveren zijn.
  • Bij voorkeur is er een beperkte set aan indicatoren.

Partners

De PI-voorbereidingsgroep bestaat uit:

Voorzitter: Hendrik Jan van der Lugt (directeur Oostvaarderskliniek)
ForZo/JJI van DJI: Stefan van Bokkem, Kristien Fransen
Forensisch Psychiatrische Centra (FPC): Naomi de Koning
Penitentiair Psychiatrische Centra (PCC): Anneke van Bekkum, Wendy Voets
Overige Forensische Zorg (OFZ): Dirk Dijkslag, Renee Greve, Tinie Hendriks, Richard Linderman, Willemien Wiggers 
Beschermd wonen/ambulante begeleiding: Tonny van Hensbergen

Agendaleden: 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): Joyce Neelen
Landelijk Platform GGZ (LPGGz): Fred Stekelenburg
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Udo Nabitz

Rol EFP

Het EFP verzorgt de projectcoördinatie en faciliteert het werk van de deelnemende partijen. Daarnaast stelt het EFP de conceptgids op in samenwerking met ForZo/JJI.

Aanvullende informatie

Over de forensische prestatie-indicatoren en de uitgebrachte gidsen is meer te lezen op www.forensischezorg.nl.