Oval halfCircle half
Projecten

Doorontwikkeling forensische prestatie-indicatoren

De Divisie Forensische Zorg/JJI van de Dienst Justitiële Inrichtingen hecht grote waarde aan het betrekken van kwaliteitsparameters bij de zorginkoop van forensische zorg. Om die reden heeft zij het EFP de opdracht gegeven tot het doorontwikkelen van de set forensische prestatie-indicatoren. Alle zorginstellingen bij die ForZo/JJI zorg inkopen leveren jaarlijks hun scores aan op de indicatoren. Deze zijn samengesteld door een voorbereidingsgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het gehele forensische zorgveld. 

Doelstelling

Het doorontwikkelen van de bestaande set prestatie-indicatoren is een meerjarentraject. Ieder jaar verschijnt een nieuwe gids waarin de prestatie-indicatoren beschreven staan waarover zorgaanbieders hun scores aanleveren via een dataportaal. De uitgangspunten bij het doorontwikkelen van de gids zijn:

  • Zo veel als mogelijk van procesindicator naar uitkomstindicator gaan.
  • De indicator moet betrekking hebben op de kwaliteit van zorg die een aanbieder levert.
  • De indicator moet zo veel als mogelijk vanuit bestaande registraties op te leveren zijn.
  • Bij voorkeur is er een beperkte set aan indicatoren.

Contactpersonen en leden van de voorbereidingsgroep

Forzo/JJI:
Stefan van Bokkem

EFP:
Elise de Jong, Marjolein Ausems

Overige leden:
Forensisch Psychiatrische Centra (FPC):        Naomi de Koning, Renée Greve
Penitentiair Psychiatrische Centra (PCC):      Anneke van Bekkum, Joost Walraven
Overige Forensische Zorg (OFZ):                     Anne Roorda, Willemien Wiggers 
Ambulante behandeling:                                  Joan van Horn
Beschermd wonen/ambulante begeleiding:  Tonny van Hensbergen
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Udo Nabitz

Agendaleden: 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):                  Roel de Haan
Landelijk Platform GGZ (LPGGz):                    Fred Stekelenburg

Rol EFP

Het EFP verzorgt de projectcoördinatie en faciliteert het werk van de deelnemende partijen. Daarnaast stelt het EFP de conceptgids op in samenwerking met ForZo/JJI.

Aanvullende informatie

Over de forensische prestatie-indicatoren en de uitgebrachte gidsen is meer te lezen op www.forensischezorg.nl.