FHIC

Het FHIC project richt zich op het ontwikkelen van een High & Intensive Care (HIC) –methodiek die ook voor forensische patiënten geschikt is (FHIC). Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.  

Het project is gestart in 2015 met een aantal expertmeetings waarin input is verzameld van alle relevante partijen: forensische zorg (ambulant, klinisch en RIBW) én de reguliere intensieve GGz, ervaringsdeskundigen en verwijzers. Op basis hiervan is een overkoepelende visie geformuleerd en is het FHIC werkboek opgeleverd. Vanaf begin 2017 is de tweede fase van start gegaan waarin 9 instellingen als pilot een FHIC afdeling zijn gestart. Parallel daaraan wordt onderzoek gedaan naar de methode en de resultaten door het VUmc. Deze pilotfase zal lopen tot 1 april 2019. 

Doelstelling

De grondgedachte achter de ontwikkeling van FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend onder handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning.

Rol EFP

Het EFP ondersteunt de partijen die dit project uitvoeren. Projectleider: Petra de Leede (Altrecht Aventurijn). Vanuit het EFP is Renske de Zwart de contactpersoon. 

Aanvullende informatie

FHIC heeft een eigen website: www.fhic.nl