Oval halfCircle half
Projecten

FHIC

Forensische High & Intensive Care (FHIC) biedt veilige en humane zorg aan kwetsbare mensen. Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid).

Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC. De grondgedachte achter FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend binnen handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning.

Het project is gestart in 2015 met een aantal expertmeetings waarin input is verzameld van alle relevante partijen. Op basis hiervan is een overkoepelende visie geformuleerd en is het FHIC werkboek opgeleverd. Vanaf begin 2017 is de tweede fase van start gegaan waarin 9 instellingen als pilot een FHIC afdeling zijn gestart. Parallel daaraan is onderzoek gedaan naar het model en de monitor door het Amsterdam UMC. Deze pilotfase is inmiddels afgerond en vanaf 2020 werken we met 18 instellingen/ afdelingen aan de duurzame inbedding van FHIC op verschillende beveiligingsniveaus. Ook dit in combinatie met vervolgonderzoek door het Amsterdam UMC. Het FHIC model staat in het werkboek beschreven. 

Rol EFP

Het EFP voert de projectcoördinatie uit en ondersteunt het Amsterdam UMC bij het uivoeren van het onderzoek.

Aanvullende informatie

  • Op het specifiek voor de forensische zorg ontwikkelde online kennisdeelplatform KNAPP, kunt u lid worden van het netwerk 'FHIC'. 
  • U kunt zich hier aanmelden voor KNAPP.
  • U kunt zich hier inschrijven voor de FHIC nieuwsbrief: