Oval halfCircle half
Projecten

Programma Forensisch Vakmanschap

Achtergrond

De kwaliteit van zorg en veiligheid van personeel en patiënten in de forensische zorg staat onder druk. Naast strakke financiële kaders, hoge administratieve lasten en een krappe arbeidsmarkt worden professionals in het werk geconfronteerd met patiënten waarvan de problematiek in de afgelopen jaren zwaarder en complexer is geworden. Om op goede wijze invulling te (blijven) geven aan de werkzaamheden in de sector is de ontwikkeling van forensisch vakmanschap gewenst. Om dit te bereiken is het Programma Forensisch Vakmanschap gestart.

Rol EFP

De Taskforce Kwaliteit en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor de invulling van de Meerjarenovereenkomst, heeft aan het EFP de opdracht gegeven om een advies op te stellen hoe een dergelijk programma er - op hoofdlijnen - inhoudelijk uit moet gaan zien en hoe de kwaliteit ervan, ook op langere termijn, geborgd kan worden.  

Het advies is tot stand gekomen door een multidisciplinaire groep forensische zorgprofessionals uit diverse sectoren (o.a. klinisch, ambulant en BW/MO) en functies (zoals bestuurders, behandelaren, groepswerkers en afgevaardigden van opleidingsinstituten, lectoraten, forensische minors en beroepsorganisaties) te consulteren.

Sinds 2020 geeft het EFP de inhoudelijke ontwikkeling van het Programma Forensisch Vakmanschap verder vorm. Samen met projectmanager Petra Schaftenaar, een onderwijskundig opleidingsbureau en forensische professionals wordt gewerkt aan een stevige basis voor het programma waar instellingen straks mee aan de slag kunnen.