Oval halfCircle half
Projecten

Forensisch Vakmanschap

Doel van het programma

Forensisch Vakmanschap helpt professionals in de forensische zorg bij het ontwikkelen en up-to-date houden van actuele kennis en kunde in de uitoefening van hun werk en helpt het organisaties bij het faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers.

Hoe?

Allereerst is gedefinieerd wat Forensisch Vakmanschap betekent. Daarna is een  overzicht gemaakt van kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het werken in de forensische zorg.

Om professionals en organisaties te helpen inzicht te krijgen zijn er drie hulpmiddelen ontwikkeld:
* de Ontwikkelwijzer
* de Organisatiewijzer
* de Forensische Werkplaats

Ontwikkelwijzer

De Ontwikkelwijzer voor zorgprofessionals helpt hen inzicht te krijgen in eigen vakkennis en -vaardigheden en hun eigen leerproces te plannen. Collega’s uit de sector hebben forensische competenties en leerdoelen met elkaar vastgesteld. Deze vormen de basis van de Ontwikkelwijzer. De Ontwikkelwijzer helpt de zorgprofessionals een ‘selfie’ te maken: waar staat hij of zij in de ontwikkeling van het vak. Op basis van die 'selfie' krijgt de zorgprofessional advies op welke aspecten het eigen vakmanschap verder ontwikkeld kan worden en op welke manier.

Organisatiewijzer

De Organisatiewijzer geeft organisaties inzicht in hun leercultuur en forensische leerfaciliteiten. Het geeft een beeld van belemmerende en welke bevorderende factoren als het gaat om de leermogelijkheden van medewerkers. Meerdere medewerkers in verschillende functies vullen de organisatiewijzer in. De uitkomsten geven handvatten voor een gesprek met elkaar over goede punten en verbeterpunten. De resultaten worden gepresenteerd in drie ‘spinnenwebben’, met de gemiddelde scores van drie groepen (ondersteunende, uitvoerende en leidinggevende professionals). In het algemene advies is ruimte voor voorbeelden uit de eigen organisatie voor het onderlinge gesprek.

Forensische Werkplaats

De Forensische Werkplaats biedt allerlei praktische ontwikkeltools en inspiratie om invulling te geven aan forensisch vakmanschap. De leer- en ontwikkelmiddelen zijn gekoppeld aan de forensische competenties en leerdoelen. In de Forensische Werkplaats staan oa team- en reflectieopdrachten, ervaringsverhalen, inspiratievideo’s, good practices, e-learning en doorverwijzingen naar relevante websites en opleiders. De Forensische Werkplaats is een open en levend platform waar iedereen uit de forensische zorg middelen kan vinden én middelen kan delen.

Wie voert dit uit?

Forensisch Vakmanschap is op 24 mei 2022 gelanceerd tijdens de Dag van de Forensische Zorg. Dat was tegelijkertijd het einde van het programma Forensisch Vakmanschap. De programmaleden waren: Petra Schaftenaar (programmaleider), Daniek Nellissen, Kees Spitters en Paul Westmeijer. 

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft het beheer en de verdere uitbouw van Forensisch Vakmanschap overgenomen. 

Wil je niks missen? Kijk dan op de website.

forensischvakmanschap.nl