Oval halfCircle half
Projecten

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader FZ (KKFZ) is een paraplu waaronder alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering een plekje hebben gekregen. Het brengt houvast en eenduidigheid binnen het forensische werkveld voor zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten en hun naasten en DJI. Zo weten cliënten welke verwachtingen ze mogen hebben en instellingen en zorgprofessionals wat herstelgerichte en persoonsgebonden zorg is. Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van dit kader. Het is de bedoeling dat de sector eind 2028 volledig werkt volgens het kader.

Zo is het kader opgebouwd:

Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers:  

  1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg
  2. Forensisch vakmanschap
  3. Organisatie van zorg
  4. Samenwerken
  5. Informeren over resultaten  

De pijlers zijn uitgewerkt in 27 kwaliteitsaspecten. Op weg naar 2028 hebben DJI en de veldpartijen 14 thema's bedacht die helpen bij de implementatie. Het BO FZ heeft deze thema's vastgesteld. Dit helpt om het Kwaliteitskader geleidelijk in te voeren.

Rol EFP

Het EFP is verantwoordelijk voor het beheer van het Kwaliteitskader. Hiervoor ontwikkelt het EFP middelen die helpen bij de implementatie van het kader. Bijvoorbeeld een website met tools, best practices, verwijzingen naar relevante informatie, het laatste nieuws en een agenda. Het EFP is een onafhankelijk instituut dat kennis levert, organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering én uitvoering van het kader.

Op weg naar 2028 zijn verschillende ambities vastgelegd in de zogenaamde Doorontwikkelagenda. Het EFP houdt ook in de gaten of de doorontwikkeling van het kader volgens plan verloopt.

Aanvullende informatie