Oval halfCircle half
Projecten

Kwaliteitsnetwerk FVZ

Een kwaliteitsnetwerk is een (van oorsprong Engelse) methode om de kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals waarbij leren en inspireren van elkaar voorop staan. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden. Vervolgens voeren de instellingen zelfreviews uit waarna professionals van de deelnemende instellingen elkaar (en waar mogelijk met cliënten) via reviews bevragen. Op basis van de uitkomsten gaan de deelnemers aan de slag met verbeteringen en evaluatie, om vervolgens een nieuwe cyclus te starten. Op de jaarlijkse landelijke dag wordt het landelijk rapport gepresenteerd met daarin beschreven de stand van zaken in de sector en best practices. Het EFP is gestart in 2014 met het Kwaliteitsnetwerk FPA. Vervolgens zijn de Borginstellingen gaan samenwerken binnen een Kwaliteitsnetwerk en in 2016 hebben de instellingen voor forensische verslavingszorg deze stap ook gezet.

Doelstelling

De forensische verslavingszorg instellingen willen:

  • Komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, en de onderlinge samenwerking versterken.
  • Gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering, en het delen van kennis en ervaring om de kwaliteit van zorg te verbeteren om zo huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet treden.
  • Streven naar het benaderen van de ambities die in het visiedocument Forensische Verslavingszorg geformuleerd zijn.

Rol EFP

Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Aanvullende informatie

Er is een online kennisdeelplatfom KNAPP ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden: