Oval halfCircle half
Projecten

Samenwerking PPC's

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de PPC’s aangesloten bij het EFP. Dit betekent dat zij gebruik kunnen maken van de algemene dienstverlening van het EFP en daarnaast dat het EFP specifieke ondersteuning biedt aan de PPC’s wanneer het gaat om verbetering van de kwaliteit van zorg en de samenwerking binnen de zorgketen.  

Sinds de start van het project werken we in gezamenlijkheid aan de producten en diensten. Dit betekent dat de vier PPC’s gezamenlijk optrekken. De ontwikkelingen binnen het overige forensische zorgveld worden zoveel als mogelijk betrokken door te kijken van welke best practices uit het forensische zorgveld de PPC’s gebruik kunnen maken.  

Eind 2019 is de nieuwe visie van de PPC vastgesteld. Kern van deze visie is dat de PPC risicogericht behandelen in plaats van stoornisgericht. Dit heeft consequenties voor onder andere het ontwikkelde Generiek Forensisch Zorgpad (GFZ). Daarnaast hebben alle vestigingen uitgesproken dat zij voor het leefklimaat op de PPC willen streven naar het maximaal haalbare binnen het FHIC-gedachtengoed. Als gevolg hiervan zijn er binnen de PPC en het PPC project twee sporen ontwikkeld namelijk het leefklimaat en het behandelaanbod.

In 2022 hebben de vier PPC's de volgende doelstellingen geformuleerd: 

  • In samenwerking met het FHIC-project voor de gezamenlijke PPC in kaart brengen welke onmogelijkheden het FHIC-gedachtengoed met zich meebrengt bij de implementatie van het FHIC-gedachtengoed en hoe hier binnen de PPC mee omgegaan kan worden.  
  • Ondersteuning op maat op iedere locatie van de PPC met de implementaties van het gewenste leefklimaat.  

Rol EFP

Overkoepelend ondersteunt het EFP de PPC’s bij het bepalen van de samenwerkingsagenda en faciliteert onderlinge kennisuitwisseling.