Samenwerking PPC's

Kwaliteitsnetwerk en zorgpad PPC’s

In 2017 sloten de PPC's zich aan bij het EFP. De dienstverlening is gestart met het samenvatten van de visie. Daarnaast is gestart met twee deelprojecten, namelijk het opzetten en uitvoeren van een effectmeting maatwerktraject HKT-R en het ontwikkelen van een generiek forensisch zorgpad voor de PPC.

Doelstelling

• Inzet van de door het EFP ontwikkelde producten en het EFP-netwerk voor kwaliteitsverbetering van de zorg
• Effectmeting maatwerktraject HKT-R
• Ontwikkelen van een generiek forensisch zorgpad

Op dit moment is er al veel bereikt. Het zorgpad is ontwikkeld, en RINO Zuid gaf een maatwerktraject voor de integratie van de HKT binnen het behandelproces van de PPC vorm; het EFP deed een 0-meting bij twee PPC's in 2018 volgen twee anderen.

Rol EFP

Het EFP heeft het projectmanagement verzorgd van het ontwikkelen van een generiek forensisch zorgpad voor de PPC inclusief de oplevering van een implementatiemonitor.

Overkoepelende werkzaamheden zijn: het bepalen van de samenwerkingsagenda en het sturen op de voortgang.

Projectleiders: Inge Koomen en Malu Landman

Projectcoordinator: Daniek Nellissen