Oval halfCircle half
Projecten

Samenwerking PPC's

Samen met de vier PPC’s in Vught, Zwolle, Zaanstad en Haaglanden hebben we in 2020 opnieuw onze samenwerking verkend. Dat heeft ertoe geleid dat we met een aantal deelprojecten verder gaan en dat we onze samenwerking hebben uitgebreid. In twee deelprojecten werken de PPC’s samen met het EFP om de kwaliteit van zorg te verbeteren:

  • Effectmeting maatwerktraject HKT-R en Generiek Forensisch Zorgpad. Sinds 2017 werken de PPC’s met zorgpad dat in gezamenlijkheid is opgesteld. Na vier jaar bekijken we in hoeverre het zorgpad is geïntegreerd in de zorgprocessen en hoe het risicotaxatie-instrument HKT-R is ingebed. Die effectmetingen worden geanalyseerd en er worden aanbevelingen geformuleerd. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het zorgpad inhoudelijk wordt geactualiseerd in 2021.
  • Ondersteuning bij de implementatie van het FHIC model. Sinds 2020 werken de PPC’s volgens een hernieuwde zorgvisie. Daarin staat écht contact maken met de patiënten in crisis voorop en wordt dwang en drang zoveel mogelijk vermeden. Het EFP ondersteunt de locaties zowel inhoudelijk als op projectmatig gebied bij de implementatie van het FHIC model (Forensische High & Intensive Care).

Rol EFP

Overkoepelend ondersteunt het EFP de PPC’s bij het bepalen van de samenwerkingsagenda en faciliteert onderlinge kennisuitwisseling.