Oval halfCircle half
Projecten

Privacy werkgroep

Sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 bestaat er in het veld behoefte aan een kader dat richting geeft bij het doen van onderzoek. Waarbij rekening wordt gehouden met de eisen vanuit de wet: wat mag wel, wat mag niet (meer), hoe gaan we om met privacygevoelige gegevens? Daarnaast is er behoefte aan een centrale plaats waar men terecht kan met vraagstukken die bij het toepassen van de AVG in de dagelijkse onderzoekspraktijk onduidelijkheid opleveren. Een van de manieren waarop het veld dit kan doen, is door het instellen van een privacywerkgroep die meedenkt en advies geeft.

Ontstaan

Het Forensisch Netwerk (FN) heeft op 25 maart 2019 besloten dat deze privacywerkgroep er moet komen. In opdracht van het Forensisch Netwerk heeft het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) de veldbrede werkgroep ‘privacy (wetenschappelijk) onderzoek in de forensische zorg’ ingesteld.  

In deze werkgroep wordt intercollegiaal overlegd over de privacywetgeving en de implicaties die daaruit voortkomen voor het forensische zorgveld. Daarnaast wordt in deze werkgroep nagedacht over de vraag: hoe houden we in het doen van onderzoek zo goed mogelijk rekening met privacybelangen van patiënten? Hoe wegen we de belangen van onderzoek aan de ene kant goed af tegen de inbreuk op privacyrechten aan de andere kant?  

Partners/Rol EFP

Deze multidisciplinaire werkgroep bestaat uit onderzoekers, een privacyjurist en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werkzaam bij diverse organisaties in het forensische zorgveld. Het EFP verzorgt het projectmanagement voor deze werkgroep.