Oval halfCircle half
Projecten

Privacy werkgroep

Sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018, bestaat er in het veld behoefte aan een kader dat richting geeft bij het doen van onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de eisen vanuit de AVG: wat mag wel, wat mag niet (meer), hoe gaan we om met privacygevoelige gegevens? Daarnaast is er behoefte aan een centrale plaats waar nagedacht wordt over overkoepelende vraagstukken die bij het toepassen van privacywetgeving in de dagelijkse onderzoekspraktijk onduidelijkheid opleveren. In 2019 heeft het Forensisch Netwerk (FN) besloten om aan het EFP de opdracht te geven om een privacy werkgroep in te stellen.

Doelstelling

De rol van de privacy werkgroep is het inventariseren, analyseren en agenderen van casusoverstijgende thema’s in het forensische onderzoeksveld en indien mogelijk vrijblijvende adviezen aan het veld hierover geven (informeren). Het doel van de privacy werkgroep is om gezamenlijk meer duidelijkheid te creëren over de toepassing van privacyregels bij onderzoek in de forensische psychiatrie om de impasse en angst die is ontstaan wat weg te nemen.

Partners/Rol EFP

Deze multidisciplinaire werkgroep bestaat uit onderzoekers, een privacyjurist, een ethicus en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werkzaam bij diverse organisaties in het forensische zorgveld. Het EFP verzorgt het projectmanagement voor deze werkgroep.