Oval halfCircle half

vervolg BW en MO

Achtergrond van het project

Sinds 2017 zijn leden van de Regionale Instellingen Beschermd Wonen (RIBW) en Maatschappelijke Opvang aangesloten bij het EFP. Deze leden vallen onder branchevereniging Stichting Valente, die de stuurgroep voor dit project vertegenwoordigen. Vanaf 2017 werken het EFP en de BW/MO-sector ook samen aan deskundigheidsbevordering voor ambulante zorgprofessionals die forensisch (gaan) werken. Als startpunt voor de samenwerking is verkennend onderzoek gedaan om de dienstverlening van het EFP zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de sector. Daaruit kwam het stimuleren van deskundigheidsbevordering van forensische zorg als sterke wens naar voren 

Organisatie van het project 

De BW/MO stuurgroep bestaat uit:  

  • Edwin ten Holte: Raad van bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland
  • Valente: Tonny van Hensbergen (senior beleidsadviseur)
  • Riwis Zorg & Welzijn: Joost Harkink (bestuurder)

Aanvullende informatie 

Wilt u meer weten over de manier waarop de financiering van dit project is geregeld? Lees dan hier verder.