Oval halfCircle half
Projecten

Deskundigheidsbevordering BW en MO

Samen met de beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) sector werken we aan kwaliteit van forensische zorg binnen het veld. Dit doen we door deskundigheidsbevordering te stimuleren voor alle (ambulante) zorgprofessionals werkzaam binnen de BW/MO sector. Veel professionals werken incidenteel met forensische cliënten, of men werkt met een groep waar forensische cliënten en reguliere cliënten gemengd zijn. Wij bieden handvatten voor herstelgericht werken binnen een gedwongen kader.

Het project heeft de volgende doelstellingen: 

 • De kennis en expertise over de forensische zorg binnen BW/MO sector meer te verspreiden en hierin de dialoog over forensisch werken (samen met herstelgericht werken) te stimuleren. 
 • Te zorgen voor samenhang met het programma Kwaliteit Forensische zorg en de forensische leerlijn.
 • De beschikbare forensische kennis voor de BW/MO sector makkelijk vindbaar te maken.

De afgelopen jaren zijn er binnen dit project diverse producten opgeleverd. Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

 • Het stappenplan. Dit is een basisdocument met daarin praktische informatie voor begeleiders die met forensische cliënten (gaan) werken. Dit stappenplan is in samenwerking met professionals op de werkvloer ontwikkeld. 
 • Podcast 'Tussen kaders en herstel'. In deze podcast worden dilemma’s en afwegingen onderzocht die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. 
 • Studiedagen. Voor de BW/MO sector worden jaarlijks landelijke studiedagen georganiseerd. Op deze studiedagen brengen we professionals uit het werkveld samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en workshops en trainingen te volgen over onderwerpen specifiek voor de BW/MO sector. 
 • Tool Samenwerkingsafspraken. Om de samenwerking bij forensische BW/MO zorgtrajecten gericht op begeleiding te verbeteren hebben een aantal zorgaanbieders, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente samen de tool ‘Samenwerkingsafspraken’ ontwikkeld. Deze tool is bedoeld om vanaf het begin van een BW/MO traject de forensische cliënt een actieve rol te geven in zijn/haar traject, maar ook om afspraken tussen de toezichthouder en begeleiders goed vast te leggen. Gezamelijk wordt deze doorlopen en ingevuld en op deze manier werken de cliënt, zorginstelling en reclassering samen aan dezelfde doelen en brengen zij samen de risico’s en aandachtsgebieden in kaart. De tool is ook via de kennisbank van 3RO beschikbaar.
 • Een overzicht van de KFZ-producten die interessant zijn voor de BW/MO sector. Hierin staat voor wie de producten geschikt zijn, de beschikbare type producten en wat deze producten de organisatie kunnen opleveren (deze wordt momenteel niet meer gebruikt).

Organisatie van het project 

Het EFP voert dit project samen met de branchevereniging Stichting Valente uit. Het EFP faciliteert, organiseert, onderhoudt contact met het werkveld, onderzoekt waar het werkveld behoefte aan heeft, brengt experts en partijen samen en zorgt met de verschillende partijen dat er producten worden opgeleverd. 

De stuurgroep van het project deskundigheidsbevordering BW/MO bestaat uit:  

 • Valente: Tonny van Hensbergen (senior beleidsadviseur)
 • Riwis Zorg & Welzijn: Joost Harkink (bestuurder)
 • Leger des Heils: Claudia van Bruggen (regiodirecteur)
 • Fonteynenburg: Marja van Leeuwen (bestuurder)

Aanvullende informatie

 • Op het speciaal voor de forensische zorg ontwikkelde online kennisdeelplatform KNAPP, kunt u lid worden van het netwerk 'deskundigheidsbevordering BW/MO'. 
 • U kunt zich hier inschrijven voor KNAPP.
 • U kunt zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief van deskundigheidsbevordering BW/MO: