Oval halfCircle half

Wat doet het EFP Kwaliteitsnetwerk FPA

Iedere week kunnen jullie kennismaken met de projecten van het EFP. Deze week is dat het Kwaliteitsnetwerk FPA.

“…. de stille kracht achter de kwaliteitsnetwerken” zo omschreef een trainee tijdens een reviewtraining de rol van het EFP. Hoewel we niet altijd zo stil zijn, is het EFP wel een continue motor met focus op wat het veld aan ambities stelt, en hoe je dat samen kan bereiken.  

Wat houdt het project in?  

De fpa’s zijn als eerste begonnen met hun kwaliteitsnetwerk en werken al sinds 2013 aan een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering in de vorm van een jaarlijkse cyclus waarbij door middel van (zelf-)reviews instellingen een kijkje nemen bij elkaar in de keuken en zo parels (wat gaat er goed) en oesters (wat kunnen we nog verbeteren) delen. Inmiddels zijn de FPA's  bezig met hun zevende cyclus.  

Wat speelt er op dit moment? 

Op dit moment zit het netwerk middenin hun reviewdagen. Dit is de periode waarbij er veel informatie wordt opgehaald en gebundeld in de zogenoemde instellingsrapporten. Die geven input voor het landelijke rapport, waarin de parels, oesters en trends binnen de sector worden omschreven. Deze informatie is de basis waarop verbeteringen worden ingezet. Deze rapporten zijn voor iedereen beschikbaar via: Landelijk rapport Kwaliteitsnetwerk FPA - EFP. Het landelijk rapport van cyclus 7 volgt begin 2022.  

Hoe helpt dit het veld? 

Samenwerken om samen te verbeteren: het veld leert van elkaar en deelt kennis. Binnen de kwaliteitswerken komen instellingen samen en geven ze inzicht in elkaars werk. Dit is een enorme stimulans voor kwaliteitsverbetering! Meer informatie over hoe het EFP dit faciliteert vind je via de website van het EFP of via www.kwaliteitsnetwerken.nl