Kwaliteitsnetwerk FPA

Met het kwaliteitsnetwerk FPA is een bijzondere methodiek geïntroduceerd in en voor het forensische veld. De gezamenlijke fpa’s hebben in 2013 een visiedocument opgesteld om te komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering. Op verschillende deelgebieden (zorgprogrammering, fysieke en relationele beveiliging, uitstroom en vervolgbehandeling, risicomanagement en risicotaxatie) zijn adviezen opgesteld die dienden als startpunt voor het te ontwikkelen Kwaliteitsnetwerk FPA. Deze (van oorsprong Engelse) methodiek bestaat uit het gezamenlijk standaarden vaststellen, waarna elke instelling zich langs deze meetlat legt. Via jaarlijkse zelfreview en reviewdagen benoemen en delen instellingen best practices en denken zij samen na over (het oplossen van) gedeelde knelpunten. Na het afronden van alle reviewbezoeken wordt ‘de stand van de sector’ en de gevonden best practices gedeeld via een landelijk rapport en een landelijke dag.

Doelstelling

De FPA’s willen net het kwaliteitsnetwerk komen tot een gedeelde doelstelling, taakinvulling en het gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering. Doelen van het EFP in de huidige fase zijn de verdere kwaliteitsverbetering van de kwaliteitsnetwerkcyclus, en het ondersteunen van de implementatie binnen de instellingen.

Partners

Opdrachtgever: FPA/FPK directieberaad.
Stuurgroep: Evert Jan van Maren (GGZ Noord-Holland-Noord), Frans Kamsteeg (GGNet), Floor van Dijk (Fivoor), Gerard Koorman (Forint), Ivon van Tits (Radix).
Adviesraad:  Harold Schilderman (Vincent van Gogh), Janet Gerrits (Den Haag - Fivoor), Janwillem van Heertum (GGnet), Joke Wijnen (GGZ Friesland), Lies Koning (Transfore), Margot Valentijn (Lentis/Forint), Martin Mennen (Transfore), Meike Jobe (Propersona), Melissa Brouwers (GGZ WNB), Paul Pijnenborg (Reinier van Arkel), René Wubs (GGZ NHN), Silke Scherders (Utrecht - Fivoor), Sjors van Akkeren (GGZ WNB) en één ervaringsdeskundige.

Rol EFP

Het EFP verzorgt het projectmanagement.
Projectleider: Inge Koomen. Projectcoördinator: Anjuli Coccioli.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de methode en de cyclus is te vinden op  www.kwaliteitsnetwerken.nl.
De ontwikkeling van het Kwaliteitsnetwerk is vanaf 2014 t/m 2016 gefinancierd door het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Op 11 april 2017 heeft de programmacommissie KFZ decharge, met complimenten, verleend voor het project
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het kwaliteitsnetwerk FPA door Stefan van Bokkem (GGZ NHN).

Er is een online kennisdeelplatfom KNAPP ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden: