Oval halfCircle half
Projecten

Kwaliteitsnetwerk FPA

Met het Kwaliteitsnetwerk FPA is een bijzondere methodiek geïntroduceerd in en voor het forensische veld. De gezamenlijke fpa’s hebben in 2013 een visiedocument opgesteld om te komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering. Op verschillende deelgebieden (zorgprogrammering, fysieke en relationele beveiliging, uitstroom en vervolgbehandeling, risicomanagement en risicotaxatie) zijn adviezen opgesteld die dienden als startpunt voor het te ontwikkelen Kwaliteitsnetwerk FPA. Deze (van oorsprong Engelse) methodiek bestaat uit het gezamenlijk standaarden vaststellen, waarna elke instelling zich langs deze meetlat legt. Via jaarlijkse zelfreview en reviewdagen benoemen en delen instellingen best practices en denken zij samen na over (het oplossen van) gedeelde knelpunten. Na het afronden van alle reviewbezoeken wordt ‘de stand van de sector’ en de gevonden best practices gedeeld via een landelijk rapport en een landelijke dag.

Doelstelling

De FPA’s willen met het kwaliteitsnetwerk komen tot een gedeelde doelstelling, taakinvulling en het gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering. Doelen van het EFP in de huidige fase zijn de verdere kwaliteitsverbetering van de kwaliteitsnetwerkcyclus, en het ondersteunen van de implementatie binnen de instellingen.

Partners

Opdrachtgever: FPA/FPK directieberaad.

Deelnemers: FPA Coornhert - Reinier van Arkel, FPA De Boog - GGNet, FPA Rotterdam - Fivoor, FPA De Mare & FPA De Schelde - GGZ WNB, FPA Den Haag - Fivoor, FPA GGZ Friesland  - GGZ Friesland, FPA GGZ NHN - GGZ NHN, FPA Kompas - ProPersona, FPA Radix  - Mondriaan, FPA Transfore, FPA Utrecht - Fivoor, FPA De Rooyse Wissel - Vincent van Gogh, FPA Zuidlaren - Lentis/Forint, FPA De Diepen - GGZ Drenthe, FPA De Voorde - Van der Hoevenkliniek.

Rol EFP

Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Aanvullende informatie

De ontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk is vanaf 2014 t/m 2016 gefinancierd door het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Op 11 april 2017 heeft de programmacommissie KFZ decharge, met complimenten, verleend voor het project

Er is een online kennisdeelplatfom KNAPP ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden: