Oval halfCircle half

Tool Samenwerkingsafspraken Artikelen

1. Wat is de tool Samenwerkingsafspraken

De forensische cliënt betrekken in zijn eigen Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang begeleidingstraject vergroot de kans op succeservaringen.  

Om het herstel van de cliënt te ondersteunen én het recidiverisico te verkleinen is de tool Samenwerkingsafspraken ontwikkeld. De tool stimuleert transparante communicatie tussen cliënt, reclassering en zorginstelling en biedt de cliënt de kans om samen te werken en stil te staan bij afspraken voorafgaand aan het traject. De tool is ontwikkeld door een aantal zorgaanbieders, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en brancheorganisatie Valente. Deze organisaties staan ervoor dat de tool ‘Samenwerkingsafspraken’ wordt gebruikt voor begeleidingstrajecten van cliënten in beschermd wonen, beschermd thuis of ambulante begeleiding. Forensisch werken doe je namelijk niet alleen. Het invullen van het document aan het begin van het traject zorgt voor duidelijke afspraken tussen alle partijen, waardoor de kans op een succesvol traject groter wordt. Het document Samenwerkingsafspraken is een startdocument.  

Als je de tool nog niet gebruikt, begin dan vandaag! De invulbare versie vind je hier: formulier-samenwerkingsafspraken.

Ontvang jij graag een gedrukte versie als inkijkmodel? Deze kun je bestellen via bwmo_db@efp.nl. 

Heb jij (succes)ervaringen met de tool ‘Samenwerkingsafspraken’? Deel je ervaring met ons bwmo_db@efp.nl. 

#EFP #BWMO #toolSamenwerkingsafspraken #ForensischeZorg 

2. Hoe gebruik je de tool Samenwerkingsafspraken

Forensisch werken doe je niet alleen: de tool ‘Samenwerkingsafspraken’ biedt cliënten, reclassering en zorginstellingen de kans om een betrokken samen te werken ‘Samenwerkingsafspraken’ stimuleert namelijk transparante communicatie en het samen in kaart brengen van risico's.  

Aan het begin van het traject vullen de partijen de tool gezamenlijk in. De cliënt ontvangt eerst informatie over de zorgverlening, bespreekt dan samen de problematiek waaraan gewerkt gaat worden en vervolgens wordt vastgelegd binnen welke randvoorwaarden en volgens welke afspraken dit plaatsvindt. In de tool is er aandacht voor tien verschillende leefgebieden zoals wonen, dagbesteding en verslaving/middelengebruik. Per leefgebied vul je in of dit gebied aandacht behoeft of juist positief ondersteunend is. Daarnaast selecteer je of het risico; hoog, gemiddeld of laag is en is er ruimte voor afspraken en toelichting. 

Lees meer over het gebruik van de tool formulier-samenwerkingsafspraken en begin vandaag met het implementeren van deze tool!  

Ontvang jij graag een gedrukte versie als inkijkmodel? Deze kun je bestellen via bwmo_db@efp.nl. 

Heb jij mensen in je netwerk die ook met forensische cliënten werken in de BW/MO? Deel het dan met hen. 

#EFP #BWMO #toolSamenwerkingsafspraken #ForensischeZorg 

3. Interview ervaringen tool Samenwerkingsafspraken

“De tool Samenwerkingsafspraken zorgt voor een goede start met duidelijke afspraken voor iedereen.”  

De tool ‘Samenwerkingsafsprakenbiedt cliënten, reclassering en zorginstellingen de kans om een betrokken samen te werken ‘Samenwerkingsafspraken’ stimuleert namelijk transparante communicatie en het samen in kaart brengen van risico's.  

Begeleider Iwan Leurs van HVO-Querido werkt een aantal maanden met de tool en is er positief over: “Wanneer ik iets moet melden aan de toezichthouders, bijvoorbeeld dat de dagbesteding niet loopt, dan stel ik mijn cliënt op de hoogte van deze melding. Maar ik refereer dan meteen ook aan de gemaakte afspraken in de samenwerkingstool. Dit maakt het een minder beladen moment en dit komt het contact en de binding met mijn cliënt ten goede." Begeleider Tara van Kruistum van HVO-Querido heeft ook positieve ervaringen met de tool. Zij vertelt ons: “Er zijn collega's geweest die dachten 'niet weer een verplicht document'. Zij waren bang weer extra en dubbel werk te hebben aangezien de risico's al in kaart zijn gebracht met het risico-instrument waar zij mee werken. De samenwerkingstool is niet bedoeld om de risico's in kaart te brengen, maar er afspraken over te maken en erover in gesprek te gaan.".  

Lees het gehele interview met Iwan en Tara hier: Tool Samenwerkingsafspraken interview - EFP 

Ben je overtuigd door de succesverhalen van Iwan en Tara? De invulbare versie van de ‘Samenwerkingsafspraken’ vind je hier:  formulier-samenwerkingsafspraken 

Ontvang jij graag een gedrukte versie als inkijkmodel? Deze kun je bestellen via bwmo_db@efp.nl.

#EFP #BWMO #toolSamenwerkingsafspraken #ForensischeZorg 

4. Veelgestelde vragen

Het wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe van de tool Samenwerkingsafspraken BW/MO. 

In de afgelopen weken zijn er verschillende berichten gepost over de tool Samenwerkingsafspraken. Wat is de tool, hoe werkt de tool en een aantal ervaringen. Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen geselecteerd en beantwoord. Heb jij vragen over de tool Samenwerkingsafspraken? Klik dan hier  om de vragen en antwoorden te zien. Heb jij andere vragen, stel deze dan via bwmo_db@efp.nl. 

Een van de gestelde vragen is: Waarom moet ik juist deze tool invullen?  

De tool Samenwerkingsafspraken is bedoeld om ervoor te zorgen dat de cliënt, reclassering en zorginstelling samen aan dezelfde doelen werken. De tool is er ten eerste om samenwerkingsafspraken in te maken en vast te leggen. Zodat de afspraken en de samenwerking vanaf de start helder zijn voor alle partijen.  Samen vergroten we zo de kans op een succesvol traject. De gemaakte afspraken gelden zolang het reclasseringstoezicht duurt. 

Het doel is ook om overzichtelijk te krijgen op wat voor manier er wordt samengewerkt. Denk hierbij aan de frequentie van het samen komen, evaluatie en wanneer en waarover zorginstelling en reclassering elkaar inlichten. Aan de hand van de tool samenwerkingsafspraken worden hier (het woord zegt het al) afspraken over gemaakt. 

Er wordt samengewerkt aan de hand van risico's. Echter mag hoog, gemiddeld of laag risico aan de hand van de tool samenwerkingsafspraken niet bepalend zijn voor de intensiviteit van de begeleiding, interventies etc. De intensiviteit wordt namelijk bepaald aan de hand van het ingeschatte recidiverisico afkomstig uit een risicotaxatie-instrument. En dat is de tool samenwerkingsafspraken niet. 

#EFP #BWMO #toolSamenwerkingsafspraken #ForensischeZorg