Oval halfCircle half
Projecten

Implementatie

Het EFP biedt binnen haar projecten ook ondersteuning bij de implementatie van opgeleverde producten en resultaten. Hoe deze ondersteuning vormgegeven wordt, kan per project verschillen. We geven hieronder een overzicht van deze projecten:

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Er zijn binnen dit programma KFZ veel producten ontwikkeld en opgeleverd. Belangrijk is dat we hier ook mee aan de slag gaan met elkaar. Daarom is er binnen KFZ een apart project dat zich bezig houdt met implementatie. Dit gebeurt in de vorm van een toolbox waarin diverse hulpmiddelen zijn opgenomen: 

  • Filmpjes met uitleg
  • Een Quickscan die een overzicht geeft van sterke en aandachtspunten van het implementatietraject binnen je organisatie
  • Een toolbox met praktische hulpmiddelen
  • Informatie over Implementatiesubsidie

Naar de webpagina

 

Implementatienetwerken

Een implementatienetwerk is een tijdelijke werkgroep van organisaties die gaat starten of al bezig zijn met implementatie van hetzelfde product, dezelfde methodiek of hetzelfde thema. De nadruk ligt op het uitwisselen van ervaringen om zo van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het te implementeren product en worden er tips gegeven over implementatie, projectmanagement en borging. 

Naar de webpagina

 

Ervaringsdeskundigheid

Vanuit het project Ervaringsdeskundigheid wordt procesbegeleiding geboden bij implementatievraagstukken op gebied van ervaringsdeskundigheid. Dit betreft advisering aangaande het proces (bijvoorbeeld visievorming, plan van aanpak, nulmeting, stakeholderonderzoek, het vormen van werkgroepen), ondersteuning bij het maken van een plan van aanpak en begeleiding in de uitvoering ervan. Je ontvangt tips over het gebruik van bepaalde producten, methodieken, handreikingen e.d.

Indien gewenst word je in contact gebracht met andere organisaties om ervaring uit te wisselen. 

Naar de webpagina

 

Forensische Leerlijn

De Forensische Leerlijn organiseert uitgebreide workshops om organisaties te helpen bij de implementatie van het geheel aan e-learningmodules van de Forensische Leerlijn. Tijdens deze workshops worden vragen behandeld zoals: wat wil je leren of aanbieden als organisatie? Welke modules passen daarbij? Hoe organiseer je dit?

Een belangrijk voordeel van deelnemen aan deze workshop is dat je ook leert van de ervaringen van anderen. Na deze sessie heb je een implementatieplan dat afgestemd is op jouw eigen organisatie.

Naar de website

 

Forensisch High Intensive Care (FHIC)

Vanuit het FHIC-project biedt het EFP ondersteuning om de FHIC-methodiek binnen de instelling duurzaam te implementeren en te borgen. Dit gebeurt door nauwe samenwerking met de deelnemende FHIC-afdelingen. Er vindt regelmatig contact plaats met de projectleiders van de instellingen en er wordt samengewerkt met getrainde auditoren.

Gedurende het jaar worden er verschillende bijeenkomsten gepland om elkaar fysiek te ontmoeten en met elkaar bepaalde thema's binnen FHIC te bespreken. Het lerende netwerk van deelnemende instellingen ondersteunt elkaar en wisselt informatie uit tijdens fysieke bijeenkomsten, via KNAPP en door het doen van audits.

Naar de website