Oval halfCircle half
Projecten

Kennisdatabanken

De instrumenten- en literatuurdatabank zijn bedoeld om een digitaal toegankelijk overzicht te bieden van gehanteerde risicotaxatie- en diagnostische instrumenten en literatuur in het forensisch psychiatrische veld.

Instrumentendatabank

Het EFP beschikt over een instrumentendatabank met een beschrijving van bijna 200 instrumenten die gebruikt worden in de forensische psychiatrie. De instrumentendatabank bevat een inzichtelijk en actueel overzicht van een groot aantal diagnostische- en risicotaxatie-instrumenten. Per instrument wordt onder andere een korte beschrijving gegeven, aangeduid welk type instrument het is, de validiteit en betrouwbaarheid, de afnameduur, de belangrijkste literatuurbronnen vermeld en waar het instrument te verkrijgen is. Er wordt doorlopend aan de databank gewerkt om de inhoudelijke informatie aan te vullen en de bruikbaarheid van de instrumentendatabank te optimaliseren.

Literatuurdatabank

De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties die zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank bijna 1800 referenties van publicaties opgenomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opnemen van informatie over de beschikbaarheid van de literatuurreferenties. Er zal in de databank worden aangegeven of een referentie online of via het EFP te verkrijgen is.

Rol EFP

Het EFP heeft een uitvoerende en beherende rol in dit project. De gegevens worden door het EFP in de databanken ingevoerd op basis van de al bekende informatie uit de zorgprogramma’s en nieuw verkregen informatie (via literatuuronderzoek en uit het veld). Er wordt periodiek gecontroleerd of de gegevens correct en actueel zijn.

NB Gebruik Google Chrome voor de beste weergave bij het gebruik van de kennisdatabanken