Oval halfCircle half
Projecten

Kwaliteitsnetwerk BW/MO

De BW/MO is in 2021 gestart met haar eigen kwaliteitsnetwerk! Door het delen van kennis, ervaringen en best-practices wil de BW/MO-sector gezamenlijk de kwaliteit van zorg en begeleiding aan forensische cliënten verbeteren.

Stand van zaken

De deelnemende instellingen hebben bekend gemaakt wie vanuit hun instelling deelneemt aan de stuurgroep en de adviesraad van het kwaliteitsnetwerk. Daarnaast hebben zij ieder een instellingscoördinator aangewezen. Om de methode van het kwaliteitsnetwerk zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de context van de BW/MO-sector hebben de stuurgroepleden met elkaar gesproken over de vormgeving van de eerste cyclus. Hierna zijn de adviesraad en alle instellingscoördinatoren bijeengekomen om kennis te maken. De adviesraadleden hebben in september en oktober 2021 gezamenlijk de domeinen en standaarden voor deze eerste cyclus opgesteld. De standaarden moeten niet worden gezien als minimale eisen waar een instelling aan zou moeten voldoen, maar als gemeenschappelijke ambities en wat de deelnemende BW/MO-instellingen gezamenlijk als goede kwaliteit van zorg beschouwen. De standaarden vormen input voor de zelfreview en de aanleiding tot de gesprekken tijdens de reviewdagen.

Als officiële start van het kwaliteitsnetwerk heeft in december 2021 een webinar plaatsgevonden. Het webinar is hier terug te kijken. De reviewdagen hebben plaatsgevonden van maart t/m juni 2022. De deelnemende instellingen hebben bij elkaar een kijkje in de keuken genomen en ontdekten parels en oesters. De volgende stap is het samenbrengen van de bevindingen in het landelijk rapport.

Doelstelling

Met de start van de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO is het doel om tussen de instellingen kennis met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Door het delen van kennis, ervaringen en best-practices wil de BW/MO-sector gezamenlijk de kwaliteit van zorg en begeleiding aan forensische cliënten verbeteren.

Deelnemers

De volgende instellingen nemen deel aan de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO:

De Binnenvest - Fonteynenburg - HVO-Querido - IrisZorg -  Leger des Heils - Lentis BW Forint - Lister - Ontmoeting - Pameijer - RIBW Nijmegen en Rivierenland - RIBW Overrijssel - Tussenvoorziening - Wender

Rol EFP

Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Aanvullende informatie

Ben je betrokken bij het Kwaliteitsnetwerk BW/MO? Of geïnteresseerd in de voortgang? Meld je dan ook aan op KNAPP! KNAPP is het online kennisdeelplatform voor professionals uit de forensische zorg en is ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. Je kunt je hier aanmelden en lid worden van de groep van het Kwaliteitsnetwerk BW/MO: