Oval halfCircle half
Projecten

Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Een kwaliteitsnetwerk is een (van oorsprong Engelse) methode om de kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals waarbij leren en inspireren van elkaar voorop staan. Een multidisciplinaire afvaardiging vanuit de instellingen geeft inhoudelijk vorm aan de methodiek. Ervaringsdeskundigen en patiënten spelen hierin een grote rol om het patiëntenperspectief te vertegenwoordigen. Het streven is om de methodiek door te ontwikkelen voor de hele FPC/K-sector zodat alle instellingen optimaal kunnen profiteren van elkaars kennis.

Doelstelling

Het doel van het project is het gezamenlijk delen van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K sluit goed aan bij het reeds lopende landelijk project van de FPC’s en FPK’s waarin als doel gesteld is om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar. Wat gaat er goed, waarom gaat dit goed en waar liggen de uitdagingen? Het versterken van de dialoog en daarmee het lerende vermogen stimuleren, is een van de speerpunten.

Partners

Aan de derde cyclus van het kwaliteitsnetwerk doen 12 FPC's en FPK's mee. 

Deelnemers: FPC Dr. S. van Mesdag, FPC de Oostvaarderskliniek, FPK de Woenselse Poort, FPK Inforsa, FPC de Kijvelanden, FPK Rotterdam, FPC de Pompestichting, FPC de Rooyse Wissel, FPK de Beuken: Trajectum Boschoord, FPC De Forensische Zorgspecialisten, FPK Assen en CTP Veldzicht.

Rol EFP

Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Aanvullende informatie

Er is een online kennisdeelplatfom KNAPP ontwikkeld om onderling kennis te delen en vragen te stellen. U kunt zich hier aanmelden: