Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Na de succesvolle cycli van de Kwaliteitsnetwerken FPA, De Borg en FVZ, is in  2018 de eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K van start gegaan. Hier doen 10 FPC's en FPK's aan mee, en het EFP verzorgt de projectondersteuning.

Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K sluit goed aan bij het reeds lopende landelijk project van de FPC’s en FPK’s waarin als doel gesteld is om de kwaliteit van de forensische zorg (wetenschappelijk) te verhogen, kennis te delen en te leren van elkaar. Wat gaat er goed, waarom gaat dit goed en waar liggen de uitdagingen? Het versterken van de dialoog en daarmee het lerende vermogen stimuleren, is een van de speerpunten.

Een multidisciplinaire adviesraad is geïnstalleerd om inhoudelijk vorm te geven aan de methodiek. Direct vanaf cyclus één zit in de adviesraad een ervaringsdeskundige om het patiëntenperspectief te vertegenwoordigen. De focus van de reviews ligt in de eerste cyclus op afdelingen met patiënten aan wie tbs met dwang is opgelegd. Het streven is om de methodiek door te ontwikkelen voor de hele FPC/K sector.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de methode en de cyclus is te vinden op: www.kwaliteitsnetwerken.nl
U kunt zich hier inschrijven voor het online kennisdeelplatform: