Oval halfCircle half
Projecten

Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker gevonden als aanvulling op de behandeling van forensisch psychiatrische cliënten. Zij kunnen als geen ander de brug vormen tussen behandelaar en een cliënt. Ook worden zij door cliënten gezien als het voorbeeld van hoop en herstel na detentie en/of behandeling. Daarnaast hebben verschillende gremia in het forensische veld steeds vaker de behoefte om de visie van ervaringsdeskundigen te  betrekken bij beslissingen en beleidsadviezen die voor de sector gemaakt worden. Sinds 2019 biedt het EFP een platform aan ervaringsdeskundigen in de forensische zorg om op deze behoefte in te spelen en om kennis met elkaar te delen en het vak te professionaliseren. In samenwerking met de ervaringsdeskundigen zijn er diverse producten opgeleverd. Deze zijn te vinden op de nieuwe webpagina waar producten en informatie rondom ervaringsdeskundigheid terug te vinden zijn.

Bekijk de webpagina hier. 


Het project heeft een aantal doelstellingen namelijk: 

  • Het bieden van een platform voor ervaringsdeskundigen in de forensische zorg en gevangeniswezen.
  • Het bieden van implementatieondersteuning door middel van advisering bij vraagstukken, ondersteuning bij de procesbegeleiding van de implementatie en het organiseren van implementatienetwerken.
  • Het verhogen van kennis door het ontwikkelen van bruikbare en handzame producten voor het forensische zorgveld ter ondersteuning en ter kennisdeling, het samenwerken met opleidingsinstituten door middel van het organiseren van forensische gastlessen en het stimuleren van onderzoek en tot slot het organiseren van symposia en landelijke dagen.
  • Lobbyvoering om ervaringsdeskundigheid op de kaart te zetten en te houden maar ook het agenderen van knelpunten bij de juiste gremia.

Rol van het EFP 

  • Platform creëren en onderhouden waar forensische ervaringsdeskundigen elkaar kunnen vinden en professionals een beroep kunnen doen op hun expertise.
  • Bij elkaar brengen van forensische ervaringsdeskundigen ten behoeve van hun professionalisering. 
  • Ondersteunen bij implementatie van KFZ-call 2016-47. Organisaties ondersteunen bij hun proces met het werken met ervaringsdeskundigen.