Oval halfCircle half
Projecten

Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker gevonden als aanvulling op de behandeling van forensisch psychiatrische cliënten. Bestuurders en professionals zijn hier van doordrongen.  Hoe kan je ervaringsdeskundigheid inzetten in de organisatie en hoe kan de ervaringsdeskundige zich het beste profileren? In 2019 is er met 29 forensische ervaringdeskundigen en het EFP een platform ontstaan waar zij antwoord hebben gezocht op deze vragen. En dat heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Kubus

Zij hebben een product gemaakt door en voor forensische ervaringsdeskundigen en hun leidinggevenden met tips en best-practices in de vorm van een kubus die op elke afdeling of bureau een plaats verdient. Deze kubus biedt zo een handig overzicht en is door iedereen te gebruiken. In dit filmpje kun je horen wat je aan de kubus hebt en wat de do's en don'ts zijn voor forensische ervaringsdeskundigen. De kubus kan besteld worden bij één van de contactpersonen. 

Film

Ter aanvulling hierop is er een film gemaakt door 'Out of the Box TV' met drie ervaringsdeskundigen (Jorg van der Vorm, Bart Luining en Arina Versluis) die vertellen over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie. 

Webinar
Bekijk hiernaast de webinar die we eind 2020 hebben gegeven voor beleidmakers, managers en andere geïnteresseerden over de organisatiekant van ervaringsdeskundigheid. Met dank aan Jorg van der Vorm (GGZ Drenthe), Leonard van der Kolk (GGZ WNB) en Paola Buitelaar (Valente) die hun persoonlijke verhaal delen en handvatten geven vanuit hun expertise als ervaringsdeskundige. 

Podcast
In de podcast, een samenwerking tussen het EFP, het IVO en Leonard van der Kolk (GGZ WNB), deelt onderzoeker Margriet Lenkens de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Margriet gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderzoeker Leonard van der Kolk en een cliënt over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk. Kom meer te weten over de belangrijkste mechanismen in de relatie tussen cliënt en ervaringsdeskundige, en hoe 'closeness' daarin een belangrijke rol speelt.

Rol van het EFP 

  • Platform creëren en onderhouden waar forensische ervaringsdeskundigen elkaar kunnen vinden en professionals een beroep kunnen doen op hun expertise.
  • Bij elkaar brengen van forensische ervaringsdeskundigen ten behoeve van hun professionalisering. 
  • Ondersteunen bij implementatie van KFZ-call 2016-47. Organisaties ondersteunen bij hun proces met het werken met ervaringsdeskundigen.