Forensische Leerlijn

 

In 2017 is het EFP in opdracht van KFZ en in samenwerking met GGZ Ecademy begonnen met de ontwikkeling van een forensische leerlijn voor de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in het forensische werkveld. Deze leerlijn zal bestaan uit e-learning modules. 

De leerlijn wordt vooral ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, van klinische-, ambulante- tot begeleidingsinstellingen. Hiernaast zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht met het beroepsonderwijs. De leerlijn wordt zowel voor MBO als HBO en HBO+ niveau ontwikkeld.

Een adviesraad bestaand uit een brede afvaardiging uit het hele forensische werkveld en verschillende opleidingsinstituten heeft gezamenlijk de uitgangspunten en inhoudelijke focus bepaald, en besloten is om binnen de leerlijn als eerste op de volgende thema’s in te zetten:

  1. Forensisch werk- en leefklimaat,
  2. Waarnemen en analyseren van gedrag,
  3. Risicotaxatie en -management.

Het thema 'de-escalatie en reductie dwang en drang' staat ook hoog geprioriteerd, maar besloten is om de leerproducten vanuit dit thema onder te brengen bij de andere thema’s. Voor elk van deze thema’s zal een redactieraad van experts worden samengesteld om de ontwikkelfase verder vorm te geven.

Doelstelling

De forensische leerlijn komt begin 2019 beschikbaar voor het forensische zorgveld. Doelstelling is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van de professionals in het forensische zorgveld. Na 2018 kan de forensische leerlijn, mede afhankelijk van financiering, mogelijk verder uitgebouwd gaan worden.

Aanvullende informatie

In de forensische leerlijn zal zoveel mogelijk gewerkt worden met kleinere leereenheden die in bestaande scholingstrajecten binnen instellingen opgenomen kunnen worden. De leerproducten die ontwikkeld zullen worden sluiten zoveel mogelijk aan bij de ‘state of the art’ kennis en zullen specialistisch, maar breed inzetbaar zijn.

De leerproducten die worden ontwikkeld met KFZ middelen zijn vrij beschikbaar voor het gehele forensische zorgveld. Tevens zal certificering van de leerproducten de aandacht hebben. 

 

Rol EFP

Vanuit het EFP wordt het projectmanagement van de forensische leerlijn vormgegeven en wordt zorggedragen voor de verbinding met KFZ-producten en -kennis. In samenwerking met GGZ Ecademy, ontwikkelaars van e-learning en experts uit het werkveld wordt de ontwikkeling van e-learning verder vormgegeven.

De basis van de leerlijn is mede tot stand gekomen door financiering van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Hierdoor is het mogelijk om de leerlijn voor het hele forensische zorgveld gratis beschikbaar te stellen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ruud van der Horst via rvanderhorst@efp.nl