Oval halfCircle half
Projecten

Forensische Leerlijn

In 2017 is het EFP in opdracht van KFZ en in samenwerking met GGZ Ecademy begonnen met de ontwikkeling van een Forensische Leerlijn voor de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in het forensische werkveld. De forensische leerlijn bestaat uit een samenhangend geheel van gratis e-learning modules.
De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, van klinische-, ambulante- tot begeleidingsinstellingen. Tevens zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht met het beroepsonderwijs. 

Er zijn tot dusver 37 e-learning modules ontwikkeld die kosteloos doorlopen kunnen worden door professionals in de forensische zorg.  Gezamenlijk voorzien deze modules in de benodigde basiskennis voor het werken in de forensische zorg.

Een aantal van deze modules richten zich op kennis die van belang is voor het werken in de forensische zorg (thema-overstijgende modules). Daarnaast zijn er modules die zich in algemene zin richten op kennis binnen een bepaald thema (themaspecifieke basismodules). En er zijn modules die dieper ingaan op kennis rondom een bepaald onderwerp binnen het thema (themaspecifieke verdiepingsmodules). De thema’s die binnen de Forensische Leerlijn worden onderscheiden zijn:

1. Forensisch werk- en leefklimaat
2. Psychopathologie en delictrisico
3. Risicotaxatie en -management
4. Ketensamenwerking
5. Wet- en regelgeving

Beschikbaarheid 

De 37 modules die ontwikkeld zijn met KFZ middelen zijn gratis beschikbaar voor het gehele forensische zorgveld. Op de website van de forensische leerlijn vind je meer informatie over o.a. de modules, de aanleiding, de ontwikkeling, de inhoud en de aanmeldprocedure. Meer weten? Bezoek de website via de button bovenaan deze pagina.

De basis van de leerlijn is mede tot stand gekomen door financiering van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Hierdoor is de leerlijn voor het hele forensische zorgveld kosteloos beschikbaar.
 

Partners/ Rol EFP

Het EFP voert het projectmanagement van de forensische leerlijn uit en draagt zorgt voor de verbinding met KFZ-producten en -kennis. In samenwerking met GGZ Ecademy, ontwikkelaars van e-learning en experts uit het werkveld wordt de ontwikkeling van e-learning vormgegeven.
Een adviesraad bestaand uit een brede afvaardiging uit het hele forensische werkveld en verschillende opleidingsinstituten heeft gezamenlijk de uitgangspunten en inhoudelijke focus bepaald.