Oval halfCircle half
Projecten

KFZ

De hele forensische zorgsector is bij het programma KFZ betrokken vanuit de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van kwaliteit en transparantie van de zorg. Door gezamenlijk te werken aan betere behandelingen en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan, zetten we doorlopend stappen in de richting van betere zorg, en een veiliger samenleving. Binnen het programma KFZ worden alle succesvolle kwaliteitsprogramma’s, interventies en trajecten gebundeld die momenteel voor handen zijn, wordt onderzoek uitgezet op gebieden waar nu (bijna) niets voor is, en wordt implementatie gestimuleerd zodat de resultaten breed ingezet worden. 

Doelstelling

Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en de transparantie van de zorg, met de terugdringing van de recidive als belangrijkste speerpunt. 

Rol EFP

Het EFP verzorgt de projectcoördinatie van het programma KFZ. Dat betekent dat wij de Programmaraad (een brede vertegenwoordiging uit het veld) en de Stuurgroep (opdrachtgever waarin GGz en het ministerie V&J vertegenwoordigd zijn) ondersteunen bij hun werkzaamheden. Wij verzorgen de procesbegeleiding van calltekst tot eindresultaat, maar wij zijn niet betrokken bij de inhoudelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld het toekennen van de onderzoeksopdrachten.

Aanvullende informatie

  • Op de website van KFZ staat de laatste, meest up to date informatie over de calls en meer algemene informatie over het programma. 
  • Op het speciaal voor de forensische zorg ontwikkelde online kennisdeelplatform KNAPP, kunt u lid worden van het netwerk 'KFZ Algemeen' of van een van de netwerken die per call/product zijn aangemaakt. 
  • U kunt zich hier inschrijven voor KNAPP
  • U kunt zich hieronder inschrijven voor de KFZ Nieuwsbrief: inschrijven nieuwsbrief