Oval halfCircle half

Expertpool

Resultaten Expertpool Taskforce Forensische Zorg


In 2019 konden forensische zorgaanbieders bij de Taskforce Forensische Zorg 2018-2021 eenmalig een voucher aanvragen van maximaal € 10.000. Hiermee haalden zij een aantal dagen een expert in huis voor een specifiek vraagstuk dat binnen de instelling speelde. Belangrijke voorwaarde was dat elke instelling een eindproduct op zou leveren dat deelbaar is en door anderen gebruikt kan worden. Zo wordt niet alleen de desbetreffende instelling ondersteund. Ook het lerend vermogen van de sector wordt vergroot.

Je vindt de eindproducten op deze pagina. Bij de eindproducten tref je steeds een document met toelichting aan. Hierin staan de vraagstelling, de oplossing en contactpersonen. Je kunt hen benaderen voor meer informatie.

Expertpool HR 

  1. Exodus - Op weg naar een toekomstbestendige HR-afdeling
  2. GGZ Drenthe – Teamkracht en medewerker tevredenheid vergroten met Appreciative Inquiry
  3. Pluryn/Kemnade - Een implementatieplan voor intervisie

Expertpool opleidingen 

  1. De Binnenvest - Hulp bij het vergroten van kennis van de forensische doelgroep
  2. LEVANTOgroep - Implementatieplan van de forensische zorg binnen een MO- en BW- voorziening
  3. Radix/Mondriaan - Opleiden inbedden in de strategie

Expertpool bedrijfsvoering en IT 

  1. FPC Van Mesdag - Hulp bij een efficiënte inrichting van het EPD
  2. De Forensische Zorgspecialisten - Via Lean op een andere manier naar processen kijken
  3. GGNet/FPA De Boog - Hulp bij schrappen van handelingen in aanmeld- en opnameproces
  4. Trajectum - Werk- en registratieprocessen herzien met Lean