Oval halfCircle half

FPC Van Mesdag – Hulp bij een efficiënte inrichting van het EPD

Van Mesdag vraagt hulp bij het efficiënt inrichten en gebruiken van het EPD. Zij willen graag:

1. een degelijke basisinrichting van het EPD waardoor efficiënt geregistreerd, gerapporteerd en gedeclareerd kan worden.
2. een EPD waarin voorzieningen aanwezig zijn waardoor alle patiëntgegevens in het dossier opgeslagen kunnen worden, op een gebruiksvriendelijke manier.
3. dat in het dossier werk- en zorgprocessen ondersteund/geborgd zijn, waardoor medewerkers cruciale stappen in de zorg niet meer vergeten en waarin signalering zorgt voor bewaking van de voortgang van processen.
4. medewerkers die zijn geïnformeerd over de voorzieningen en zijn getraind in het gebruik.

Download de documenten 

Toelichting
Eindproduct