Oval halfCircle half

De Forensische Zorgspecialisten – Via Lean op een andere manier naar processen kijken

De Forensische Zorgspecialisten zoeken hulp bij het terugbrengen van administratieve lasten en van de inzet van behandelaren bij het aanmeldingsproces. Ze willen een manier van werken waarbij iedereen in de organisatie verantwoordelijk is voor het signaleren, analyseren en oplossen van knelpunten in het proces. Omdat de ‘werkvloer’ zelf heel goed weet hoe ze hun werkprocessen kunnen verbeteren, willen zij hen hier graag in meenemen.

Download de documenten 

Toelichting